Partners

 

AHA !

AHA! is een netwerk van ‘atypische huisartsen’. AHA!-artsen zijn erkende, bevlogen, geëngageerde huisartsen, zoals de meeste huisartsen maar met dat cruciale verschil dat AHA!-artsen geen vaste praktijk hebben. AHA!-huisartsen hebben tot doel het in contact brengen van huisartsen met elkaar, het verzamelen van werkaanbod en werkvraag, de wondere wereld van de AHA!-huisarts transparanter maken door werkervaringen te delen en een groep te vormen.
Daarnaast biedt AHA, daar waar mogelijk, een vervangingspool voor huisartsen.

Meer info: www.atypischehuisarts.blogspot.be

Arts In Nood

Arts in Nood van de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen van de Orde van Geneesheren wil de collega in psychische nood die er behoefte aan heeft een vertrouwenspersoon te contacteren, bijstaan. De vertrouwenspersoon geeft steun en toeverlaat aan de betrokken arts en probeert, zo nodig, de arts te leiden naar een meer structurele oplossing van zijn problemen. De vertrouwenspersonen functioneren totaal onafhankelijk en hebben absolute zwijgplicht; er bestaat een niet-doorbreekbare muur tussen deze vertrouwenspersonen en de werking van de Orde.

Meer info: ovl@artsinnood.be of 09 220 47 50

 

domus-medica-logo

Domus Medica vzw behartigt de belangen van de huisartsen en de huisartsenkringen in Vlaanderen op wetenschappelijk, maatschappelijk en syndicaal vlak via democratische besluitvorming en wetenschappelijke onderbouw en bevordert de ontwikkeling en realisatie van een goede patiëntgerichte gezondheidszorg en zorgbeleid.

Meer info: www.domusmedica.be

 

echtt-logo
ECHTT (Expertise Centrum Huisartsen Trajecten & Teams) voorziet coaching voor huisartsen door huisartsen. Een ECHTT-coach/facilitator speelt in op uw concrete behoeften en noden met het bevorderen van professionele voldoening en levenskwaliteit als doel. ECHTT ondersteunt en begeleidt uw praktijkteam of uw samenwerkingsverband.
In samenwerking met Domus Medica vzw.                     

Meer info: www.echtt.be

 

interuniversitair-centrum-voor-huisartsenopleiding-logo
Het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw (ICHO) is opgericht door de KU Leuven, de Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel in het kader van hun Interuniversitair Samenwerkingsverband Huisartsen Opleiding (I.S.H.O.).

Het ICHO staat in voor de organisatie van de master huisartsgeneeskunde in Vlaanderen.

Meer info: www.ICHO.be

 

kce-logo
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) is een federale instelling. Zijn opdracht is het uitvoeren van studies en het maken van rapporten om de beleidsmakers te adviseren bij hun beslissingen inzake gezondheidszorg en ziekteverzekering.

Het KCE is niet betrokken bij de besluitvorming zelf, en evenmin bij de uitvoering ervan, maar het heeft wel de opdracht om de weg te wijzen naar de best mogelijke oplossingen. En dit in een context van een optimaal toegankelijke gezondheidzorg van hoge kwaliteit, rekening houdend met de toenemende vraag en de budgettaire beperkingen.

De 14 richtlijnen ter preventie en aanpak van burn-out bij huisartsen, waar D4D regelmatig naar verwijst, zijn ontwikkeld door het KCE.

Meer info: www.kce.fgov.be

 

Réseau Pluridisciplinaire du Suivi et Prévention de la Souffrance au travail

Réseau Pluridisciplinaire du Suivi et Prévention de la Souffrance au travail (RPSPS) is een netwerk van multidisciplinaire consultatie en staat in voor de behandeling en opvolging van patiënten (artsen) die last hebben van psychosomatische aandoeningen die werkgerelateerd zijn (burnout en psychosociale risico’s).

Het netwerk in België telt momenteel ca. 30 deelnemers, waaronder psychiaters, huisartsen, psychologen (gedrags- , systemische psychologen, EMDR enz.), sofrologen, juristen, professionele coaches …

Meer info: www.psypluriel.be

 

society-psychosomatic-medicine-logo
De Society for Psychosomatic Medicine is een Nederlands-Belgische vereniging met als doel het psychosomatisch gedachtegoed te ondersteunen en te verspreiden.

De uitgangspunten zijn: de persoon is een totaal organisme binnen de totaalorganisatie van de omgeving, kennis wordt verworven en verrijkt door én wetenschapsbeoefening én de dagelijkse ervaring en werken in multidisciplinariteit, de hulpverlener moet gesteund en begeesterd worden in het uitoefenen van zijn beroep.

De activiteiten zijn symposia en workshops, zelfhulpgroepen en ondersteuningsgroepen, intervisiegroepen.

Meer info: www.psychosomatic.be

 

Stresskliniek ZNA

Meer info: www.levenindemaalstroom.be

 

universiteit-antwerpen-logo

Tutorship-in-groep is een didactische werkvorm aan de Universiteit Antwerpen: studenten geneeskunde leren omgaan met de mogelijkheden en moeilijkheden van het stagejaar en van de beroepsopleiding tot huisarts, met elkaars steun, in kleine veilige groepjes. Een tutor-coach begeleidt hen in een reeks van zulke gesprekken tot goede zelfzorg.

SLUIT
CLOSE