Aanbod

 

Het kader waarbinnen D4D hulp voor artsen gaat faciliteren bestaat uit drie niveaus.
Van belang is dat elke “aanvragende arts” een trajectbegeleider krijgt, een collega die als een buddy het traject meevolgt en opvolgt maar niet zelf de begeleiding doet.

Niveau 0: preventie

Artsen zijn van nature gedreven en geëngageerde persoonlijkheden. Het behoud van deze positieve energie is één van onze kerntaken. In dit kader organiseren we voordrachten, opleidingen en intervisies, en willen we een cultuur creëren van collegialiteit, waarin ook zelfzorg bij artsen een plaats kan krijgen.

Niveau 1: de co-artsen

Wanneer je als arts voelt dat je persoonlijk en professioneel welbevinden in het gedrang komen, kan je in eerste instantie de co-artsen aanspreken. Zij verkennen op verzoek van de collega in nood waar de mogelijkheden liggen voor ondersteuning of deskundige hulp. Een co-arts is een collega die als buddy het traject meevolgt en opvolgt maar niet zelf de begeleiding doet. Daar waar nodig sturen de co-artsen door naar het  tweede niveau (via D4D of rechtstreeks).

 

Niveau 2: het professionele netwerk

Daar waar nodig kan verwezen worden naar een deskundig professioneel netwerk van psychiaters, artsen met specifieke deskundigheid, psychologen en coaches. Dit multidisciplinaire operationeel netwerk werd recent opgericht en zal specifiek  de doelgroep artsen begeleiden. Om hen te ondersteunen wordt er zowel specifieke opleiding, intervisie als supervisie georganiseerd. Dit netwerk kan zelf ook beroep doen op een supervisor én een buitencirkel van experten (zoals voor specifieke  juridische, financiële, fiscale vragen of specifieke teambegeleiding…).

 

Niveau 3: opname

In sommige gevallen dient een opname overwogen te worden. Soms omdat er ook op het thuisfront geen rust gevonden wordt, soms omdat de precaire situatie geen ambulante zorg toelaat.
In dat geval, kan via psychiatrische counseling, een kort verblijf in een specifiek gespecialiseerde, discrete plek aangeboden worden.

SLUIT
CLOSE